Ședința Comisiei Centrale de Apel din data de 15 martie 2018

Hotarari Comisia Centrala de Apel, Joi, 15 martie 2018


PROCES VERBAL nr. 39 încheiat astăzi, 15/03/2018

Participă: Ichim Florin, Iova Andreea, Marian Păcleșan

1. Cu privire la apelul formulat de CSS Odorheiu Secuiesc împotriva Deciziei C.C.D. din cadrul F.R.H. din data de 12/12/2017, Comisia de Apel hotărăște: 

- respinge apelul ca tardiv formulat, avându-se în vedere că decizia contestată a fost publicată pe site-ul FRH în data de 12/12/2017, iar apelul a fost declarat de Club la data de 21/12/2017, încălcându-se, astfel, termenul prevăzut la Art. 73 pct. 2 și Art 75 pct. 1 din Regulamentul Disciplinar al FRH. De altfel, Comisia de Apel constată că și taxa de apel a fost achitată la data de 20/12/2017, cu încălcarea aceluiași termen de 5 zile. 

2. În legătură cu apelul formulat de CS Handbal Club Sibiu împotriva deciziei CCD din data de 14/11/2017, Comisia de Apel respinge apelul ca nefondat și menține decizia CCD ca temeinică și legală. CCD a reținut o stare de fapt corectă, conform raportului suplimentar de joc, sancțiunile aplicate fiind proporționale cu gravitatea faptelor săvârșite. 

3. În legătură cu apelul formulat de CS Phoenix Baia Mare împotriva deciziei CCD din data de 13/03/2018, Comisia de Apel admite în parte apelul, modifică hotărârea apelată și dispune: 

- înlăturarea sancțiunii prevăzute de Art. 34 pct. 1 lit.) b din Regulamentul disciplinar al FRH privind ridicarea dreptului de organizare a jocului pe teren propriu pentru 2 (două) etape;

- dispune aplicarea unei penalități în cuantum de 1.000 lei conform Dispoziției Art. 34 pct. 1 lit.) a din Regulanentul disciplinar al FRH cu termen de achitare data de 25/03/2018

Comisia de Apel va avea în vedere caracterul gradual al aplicării sancțiunilor și limitele acestora, penalitatea minimă prevăzută de Art. 34 pct. 1 lit. a) din Regulamentul disciplinar al FRH fiind suficientă prin raportare la gravitatea faptelor comise și a lipsei antecedentelor.