HOTARARI CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 05.08.2016

Comunicari Consiliul de Administratie, Marþi, 16 august 2016


HOTĂRÂRI  CONSILIUL  DE  ADMINISTRAȚIE

București, 05.08.2016, ora 11:00, Sediul Federația Română de Handbal

 

Participă: Dedu, Luca, Manea, Baban, Pleșa, Ciobanu, Bejinariu, Barcan, Mateescu, Sasaeac, Kotecz, Pevel, Ali și Gugleș

14 membri cu drept de vot, Cătuți și Bocan, fără drept de vot

 

 1. Se validează în unanimitate hotărârile Comitetului Director din perioada 28.06 – 04.08.’16;
 2. În legătură cu Apelul introdus de către H.C. Dunărea Brăila împotriva Hotărârii Comisiei de Memorii nr. 208/06.07.’16 (Apetrei Ioana Valentina),  membrii C.A. au hotărât menținerea Hotărârii Comisiei de Memorii cu condiția ca sportiva să transmită clubului documentele financiare necesare efectuării plății ;
 3. În legătură cu Apelul introdus de către C.S. Universitatea Cluj împotriva Hotărârii Comisiei de Memorii nr. 214/19.07.’16 (Mazareanu Ana Maria), membrii C.A. au hotărât în unanimitate menținerea Hotărârii Comisiei de Memorii ;
 4. În legătură cu Apelul introdus de către C.S. Universitatea Cluj împotriva Hotărârii Comisiei de Memorii nr. 215/19.07.’16 (Ivan Irina), membrii C.A. au hotărât în unanimitate menținerea Hotărârii Comisiei de Memorii ;
 5. Se aprobă în unanimitate modificările articolelor 24 și 43.6 din Regulamentul Disciplinar;
 6. Se aprobă în unanimitate propunerile F.R.H. privind următoarele candidaturi în structurile EHF:
  1. Dedu Alexandru                                             - Comitetul Executiv ;
  2. Lecușanu Narcisa                           - Board-ul feminin;
  3. Acsinte Alexandru                         - Comisia Tehnico-Metodică.
 7. Se aprobă cu 12 voturi “pentru” și două “abțineri” propunerea făcută de către dl. Mateescu Jan privind  candidatura d-lui Belu Horațiu la Comisia de Arbitri a E.H.F.;
 8. În legătură cu solicitarea d-lui Pera Florentin referitoare la “revocarea avizului favorabil dat de  F.R.H. privind preluarea HCM Roman de către CSM Roman”, membrii C.A. au hotărât respingerea acesteia (preluarea făcându-se în conformitate cu Art. 9.1 din RODAH). Cât privește veridicitatea documentelor prezentate, dl. Pera Florentin este rugat să prezinte dovezile în susținerea acuzațiilor;
 9. În legătură cu faptul că  Dl.  Pera Florentin s-a adresat E.H.F. pe aceeași temă, aducând grave prejudicii F.R.H., membrii C.A. au fost de acord ca acest caz să fie deferit Comisiei de Disciplină;
 10. Se aprobă în unanimitate cooptarea în Comisia de Disciplină a dlui. Teodorescu Emilian;
 11. Se aprobă cu 11 voturi “pentru” și unul “împotrivă” solicitarea Șc. 181 București referitoare la reeșalonarea  datoriilor față de F.R.H.;
 12. Se aprobă în unanimitate solicitarea CS HM Buzău de a fi înscrisă în Divizia A;
 13. În legătură cu solicitările făcute de CSM București referitoare la Regulamentul de transferări, membrii C.A. au luat de acestea, urmând a fi puse în discuție pentru sezonul următor;
 14. Se aprobă în unanimitate încheierea Contractului de comision între F.R.H. și CS COMUNIKA ALLIANCE SRL;

Membrii C.A. sunt informați despre stadiul negocierilor privind drepturile de televiziune.